Bazénová chemie CTX

Bazénová chemie CTX - návody

Přehled bazénových chemických přípravků CTX v praxi:

 1. Zprovoznění soukromého bazénu vyžaduje vždy:
  • výkonné filtrační zařízení (denně přefiltrovat za 8 hodin celý objem vody v bazénu)
  • přípravek proti vodní řase (CTX−60, CTX−500/S nebo CTX−530)

   Poznámka: Pokud používáte organický chlor (CTX−200/GR, CTX−370, CTX−392) a napouštíte bazén novou vodou, doporučuje se pro snížení spotřeby chloru jednorázově aplikovat stabilizátor CTX−400 (1 – 1,5 kg na 50 m3 bazénové vody). CTX−400 je kyselina kyanurová, její obsah doporučujeme kontrolovat, aby nepřesáhl hodnotu 50 mg/l (tester kód 03264). Při limitní hodnotě vodu částečně vyměňte.

 2. Je-li bazén po zimě znečištěn:
  • Doporučuje se jej vypustit, stěny i dno ostříkat vodou a vyčistit přípravkem CTX−51, CTX−52 nebo u laminátových bazénů CTX−53. Pak postupujte dle bodu 1 s tím rozdílem, že nadávkujete do bazénu CTX−200/GR ve větším množství, cca 15 g/m3 a filtrační zařízení nechte trvale v provozu, dokud se voda neprojasní a hladina volného chloru neklesne na 1 mg/l (g/m3). Nezapomínejte provádět pravidelný proplach filtru při jeho zanesení nečistotami a zvýšení tlaku na manometru.

 3. Voda je zakalená:
  • Když voda ztrácí průzračnost, může to být způsobeno nedostatečnou kvalitou filtrování, proto proveďte proplach filtru a prodlužte dobu filtrování, případně přidejte do bazénu vločkovač CTX−41. Další příčinou zakalené vody může být vysoké pH vody, pomocí CTX−10 snižte hodnotu pH na 7,2 – 7,6. Zakalení může rovněž způsobit vysoký obsah organických látek obsažených ve vodě – proveďte šokovou oxidaci přípravkem CTX−23 nebo CTX−100/GR (1 kg na 100 m3 bazénové vody). Pokud zákal způsobuje vodní řasa , postupujte dle bodu 4.

 4. Ve vodě vznikla vodní řasa: pokud se ve vodě rozmnoží vodní řasa, snažte se ji ihned odstranit, neboť s časem je její eliminace stále složitější. Řasy mohou mít zelenou, žlutou, hnědou i černou barvu.

 5. Pokud je vodní řasa jen na stěnách a dně bazénu, postupujte následovně:
  • vypněte filtrační zařízení
  • rozpusťte v plastové nádobě a rovnoměrně rozlijte po hladině 30 g/m3 CTX−200/GR
  • následně nařeďte v plastové nádobě CTX−590 (3,5 litru na 100 m3 bazén. vody) a rozlijte po hladině bazénu (nikdy nemíchejte přípravky společně – je to nebezpečné a snižuje se tím jejich účinnost)
  • nechte 8 hodin působit a pak očistěte již mrtvou řasu ze stěn i dna bazénu kartáčem
  • po usazení odsajte mrtvé řasy ze dna vysavačem a čerpejte rovnou do odpadu
  • uveďte do provozu filtrační zařízení pro dosažení původní kvality vody
  • zkontrolujte pH a obsah chloru.


  Pokud je vodní řasa na stěnách i dně a voda v bazénu je zelená a zakalená, postupujte následovně:
  • vypněte filtrační zařízení
  • rozpusťte v plastové nádobě a rovnoměrně rozlijte po hladině 30 g/m3 CTX−200/GR
  • následně nařeďte v plastové nádobě CTX−590 (3,5 litru na 100 m3 bazén. vody) a rozlijte po hladině bazénu (nikdy nemíchejte přípravky společně – je to nebezpečné a snižuje se tím jejich účinnost)
  • dále nařeďte v platové nádobě CTX−41 (1 litr na 100 m3 bazénové vody) a rozlijte po hladině bazénu
  • nechte 8 hodin působit a pak očistěte již mrtvou řasu ze stěn i dna bazénu kartáčem
  • po usazení odsajte mrtvé řasy ze dna vysavačem a čerpejte rovnou do odpadu
  • uveďte do provozu filtrační zařízení pro dosažení původní kvality vody
  • zkontrolujte pH a obsah chloru.

 6. Voda má zelené, ale průhledné zabarvení:
  • Změřte celkovou alkalitu a pokud je nižší než 80 mg/l CaCO3, nadávkujte do bazénu potřebné množství CTX−21, aby se alkalita pohybovala okolo 120-150 mg/l.

 7. Voda má hnědé až červené zabarvení: tuto barvu obvykle způsobuje přítomnost železa a manganu ve vodě. Postup:
  • vypněte filtrační zařízení
  • rozpusťte v plastové nádobě a rovnoměrně rozlijte po hladině 20 g/m3 CTX−200/GR
  • dále nařeďte v platové nádobě CTX−41 (1 litr na 100 m3 bazénové vody) a rozlijte po hladině bazénu
  • nechte 8 hodin působit
  • po usazení odsajte kal ze dna bazénu vysavačem a čerpejte rovnou do odpadu
  • spusťte filtrační zařízení
  • nadávkujte do bazénu CTX−700 (1 litr na 50 m3 bazénové vody), v případě, že se problém opakuje, ale v menší míře (po dopouštění vody), dávkujte CTX−700 do bazénu každý týden.

 8. Nahnědlé skvrny v bazénu: skvrny vznikají v bazénech s korozívní vodou, která obsahuje ionty kovových prvků jako např. železo, měď nebo mangan.
  • každý týden dávkujte do bazénu CTX−700 (1 litr na 50 m3 bazénové vody) pro zamezení novým skvrnám
  • pokud staré skvrny nezmizí, je třeba bazén vypustit a pokusit se skvrny odstranit přípravkem CTX−51, CTX−52 nebo CTX−53 – viz bod 2.

 9. V bazénu vznikají vápenaté usazeniny: obvykle vznikají po obvodu bazénu, ale mohou vznikat na specifických místech, mohou znehodnocovat pískovou náplň ve filtru či se projevovat zakalením vody.
  • nadávkujte CTX−600 (1,25 litru na 50 m3 bazénové vody), každý týden pak doplňujte 0,25 litru CTX−600 na 50 m3 bazénové vody).
   Při silných vápenatých usazeninách použijte CTX−700 (1 litr na 50 m3 bazénové vody), každý týden pak doplňujte 0,50 litru CTX−700 na 50 m3 bazénové vody).

 10. Voda ztrácí jiskru: velmi jemné nečistoty prochází filtrem bez zachycení a způsobují slabý zákal.
  • do skimmeru (sběrače) vložte kartuš projasňovače s dvojitým účinkem CTX−49 (1 kartuš na 50 m3 bazénové vody) nebo přípravek Xtreme Floc CTX−37. Při filtrování dochází k postupnému rozpouštění přípravku, spojení jemných nečistot a jejich odfiltrování.

 11. Po obvodu bazénu se vytvořila na stěně linka: linka vzniká na rozhraní hladiny a vzduchu usazováním mastnot a nečistot.
  • upusťte bazén pod linku a použijte CTX−75 v neředěné formě na očištění. Přípravek se nesmí dostat do bazénu.

 12. Zazimování bazénu:
  Zazimování bazénu je velmi důležité. Dokonce i během zimy bude Váš bazén potřebovat adekvátní údržbu, která jej uchrání před usazeninami, skvrnami a korozí. Kromě toho Vám správná příprava na zimu zajistí snadné spuštění bazénu následující sezonu. Po skončení plavecké sezony udržujte i nadále hodnoty vody (pH, obsah Cl) v bazénu v doporučovaném rozmezí do doby, kdy teplota vody klesne pod 15° C. Jakmile se teplota vody dostane pod 15° C, proveďte zazimování:
  • Dobře vyčistěte bazén, vykartáčujte stěny a vysajte nečistoty vysavačem.
  • Proveďte šokovou chloraci za pomoci přípravku CTX−200/GR (15 g/m3 vody).
  • Změřte pH a srovnejte jej na hodnotu v rozmezí 7,2 – 7,6.
  • Nechte filtrační zařízení v provozu 8 hodin.
  • Následující den přidejte do bazénu zazimovací přípravek CTX−550 a to 5 litrů na každých 100 m3 vody.
  • Filtrační zařízení nechte fungovat dalších 8 hodin. Dosáhnete tím správného rozpuštění zazimovače ve vodě.
  • Následující den proveďte proplach filtru.
  • V zemích s tuhou zimou snižte hladinu vody pod skimmer, vypusťte vodu z potrubí a z filtračního zařízení a do vody umístěte plováky, které zamezí působení ledu.
  • Doporučujeme Vám zakrýt bazén zazimovací plachtou. Zamezíte tak znečištění bazénu.
  • Přibližně v polovině zimního období doporučujeme zopakovat aplikaci přípravku CTX−550 a to 5 litrů na každých 100 m3 vody.

 • Zásady manipulace s bazénovou chemií:
   • nikdy nemíchejte různé chemikálie, nadávkujte nejprve jeden přípravek a pak další
   • všechny přípravky sypte(vlévejte) do vody, nikdy ne naopak
   • doporučuje se rozpustit (naředit) přípravky v plastové nádobě a rovnoměrně rozlít po hladině bazénu (pokud máte automatické dávkování chloru a pH korektoru, je nutné zavřít přívod vody do analyzační komory, jinak dojde k poškození elektrod)
   • bazénové chemikálie skladujte odděleně od ostatních chemických přípravků, na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí
   • při vniknutí chemikálie do oka vyplachujte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc viz etiketa